JUM MATH Actualidad

Expereincia_Trueba de Artxanda_JUMP Math
26 Feb 2021

Colegio Trueba de Artxanda: “Les sessions de formació en matemàtiques ens han aportat molta tranquil·litat i seguretat”

Aitor Sola i Nerea Ruiz de Gauna són docents de matemàtiques de 1r de primària en el Col·legi Trueba de Artxanda de Bilbao. El centre cobreix l’ensenyament des d’Educació Infantil fins a Batxillerat i té com a objectiu formar des del respecte a l’entorn i la convivència, el compromís social i la cooperació a través d’una metodologia innovadora.

Els docents afirmen que entre els principals reptes als quals s’enfronten a l’hora d’ensenyar matemàtiques està aconseguir arribar a la diversitat de ritmes d’aprenentatge de tot l’alumnat.

Per aquesta raó, fa un any van buscar un model d’ensenyament de matemàtiques que cobrís les necessitats dels estudiants que ho necessiten, i donant continuïtat als qui progressen amb més rapidesa.

Truba_de_Artxanda_JUMPMath

Es van decidir per JUMP Math perquè a més de cobrir aquestes necessitats, aconsegueix que els alumnes siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge.“El més important que ens aporta el programa, és que cada alumne pot seguir el seu propi ritme en el procés d’aprenentatge. JUMP Math assegura que tots adquireixin els coneixements bàsics necessaris i nosaltres podem implicar-nos amb cadascun d’ells”, afirmen.

Per a una bona implantació del model d’ensenyament de matemàtiques, Nerea i Aitor asseguren que és molt important la formació contínua de l’equip docent i l’acompanyament i les sessions de formació en matemàtiques realitzades per l’equip pedagògic del programa.

Trueba-de-Artxanda-JUMP-Math

En relació amb les eines facilitades, destaquen les diferents maneres de treballar el càlcul mental a l’aula i la importància que JUMP Math atorga a l’experimentació en els primers passos de l’aprenentatge.

En l’educació a distància, els vídeos i les fitxes d’exercicis autocorregibles que JUMP Math ha creat enguany, estan sent essencials per a donar continuïtat al procés d’aprenentatge des de casa”, comenten els docents. “Els recursos estan molt ben estructurats, facilitant-nos el dia a dia i l’adaptació a les nostres necessitats”.

Moltes gràcies per compartir la vostra experiència, Nerea i Aitor.

Colegio Trueba de Artxanda Tú pots ser aquella figura que recordaràn tota la vida