JUM MATH Actualidad

13 Oct 2013

If You Want to Make Math Appealing to Children, Think Like a Childe

John Mighton participa en la secció d’opinió del reconegut mig nord-americà compartint la seva visió sobre com les classes de ciència, tecnologia i enginyeria puguin ser més interessants i atractives.

Article en The New York Times