Español  |  Català

APRENDRE MATEMÀTIQUES AMB JUMP Math
Vídeos i exercicis per a educació a distància o semipresencial

Preguntes freqüents d'estudiants i famílies

Per què aquesta col·lecció de vídeos i exercicis?

JUMP Math ha creat aquests recursos com a eina d’educació a distància o semipresencial. Així facilitem la continuïtat de l’aprenentatge de matemàtiques en possibles escenaris de confinament o de restriccions per assistir als centres educatius.

Què contenen els vídeos? 

Els vídeos ensenyen els conceptes matemàtics clau de cada curs i estan agrupats per unitats. És important treballar els vídeos en l’ordre que es presenten, sempre seguint les indicacions dels docents, per aprendre els conceptes que són necessaris abans de continuar avançant. 


Què són els exercicis? 

La pràctica és important per consolidar l’après. Per a això, els vídeos contenen indicacions per realitzar exercicis relacionats amb el concepte matemàtic que ensenyen, ja sigui en fitxes digitals autocorregibles o en el llibre de pràctica i avaluació. També indiquen si és necessari realitzar una activitat final. 


Què són les fitxes autocorregibles? 


Són fitxes digitals per practicar i verificar l’après en cada vídeo. Estan desenvolupades per ser resoltes en pantalla i són autocorregibles, per la qual cosa en acabar-les apareix en pantalla la solució i els resultats obtinguts. Alguns exercicis tenen preguntes obertes i requereixen d’una correcció manual per part dels docents.


Els docents poden veure els resultats que obtenen els alumnes?


Sí, els docents reben els resultats per correu electrònic. En finalitzar la fitxa d’exercicis, els alumnes han de clicar en el botó “Lliurar” i indicar el seu propi nom i cognom (i grup classe quan sigui necessari), i l’ “E-mail del professor”. Per a rebre’ls, els docents han de proporcionar als seus alumnes la seva adreça de correu electrònic. 


Què són les activitats finals de cada vídeo?


Les activitats finals són petits projectes per continuar fent matemàtiques fora de la pantalla. Poden ser de diversos tipus: recerques purament matemàtiques, jocs en parelles o en grup, activitats manipulables o vivencials en les quals es traslladen les matemàtiques al context familiar, problemes en un context de la vida real, etc. És important tenir sempre a mà una llibreta per anotar o resoldre les qüestions indicades en els vídeos.


Què són els exercicis del llibre de pràctica i avaluació?


Són els exercicis del llibre JUMP Math de cada curs, fonamentals per a l’assentament dels coneixements adquirits. És important realitzar els exercicis del llibre de pràctica i avaluació indicats en els vídeos, donant continuïtat als processos que es desenvoluparien a l’aula.

Com ajuden aquests recursos als estudiants? 


Els vídeos i exercicis estan pensats perquè els alumnes puguin aprendre matemàtiques i treballar des de casa de manera autònoma, solucionant escenaris de confinament o situacions d’absentisme escolar. És important que els docents els ensenyin el procediment per accedir a la plataforma, treballar, enviar fitxes, etc. 


Com ajuden aquests recursos a les famílies?


Les famílies poden acompanyar el procés d’aprenentatge des de casa, fent costat als seus fills en cas que tinguin dificultats i afavorint la continuïtat del desenvolupament d’habilitats de la mateixa manera que en el centre educatiu.

Què és JUMP Math i com poden ajudar les famílies?

En aquest vídeo t’expliquem què és JUMP Math i com les famílies poden donar suport al procés d’aprenentatge de matemàtiques.

Preguntes freqüents per a docents

Com ajuden aquests recursos als docents?


Els vídeos desenvolupen els conceptes clau del curs escolar, per la qual cosa els docents poden utilitzar aquest material digital per seguir el procés d’ensenyament-aprenentatge de matemàtiques en possibles escenaris d’educació a distància o semipresencial

Aquests recursos substitueixen les lliçons de la Guia per a Docents?

Aquests recursos no cobreixen tot el temari del curs, per la qual cosa no constitueixen un substitut de les lliçons. Els vídeos i les fitxes d’exercicis estan pensats com a material de suport per a assegurar la comprensió de conceptes clau en cas que els centres educatius posin en marxa un pla de contingència en escenaris d’educació a distància o semipresencial. Tampoc substitueixen la interacció amb els docents, ja sigui presencial o online, indispensables per a guiar el descobriment i fer un seguiment dels estudiants. La nostra recomanació és desenvolupar al màxim les lliçons de la Guia per a Docents perquè conformen un itinerari cohesionat que afavoreix la comprensió profunda dels conceptes matemàtics, utilitzant els vídeos i les fitxes d’exercicis com un recurs de suport més per a afermar l’aprenentatge en aquest context excepcional.

Els vídeos segueixen el descobriment guiat característic de JUMP Math?


Sí, cada vídeo segueix el procés de descobriment guiat: presenta un concepte realitzant preguntes i proposant exercicis de pràctica, per continuar amb noves preguntes i exercicis de manera escalonada fins al desenvolupament complet del concepte. 


Els vídeos es corresponen amb les lliçons de la Guia per a Docents de JUMP Math?


Els vídeos poden incloure una o més lliçons consecutives de l’itinerari JUMP Math, sempre respectant el seu ordre i elements clau perquè no es produeixin llacunes en l’aprenentatge. Els vídeos es complementen amb exercicis perquè la pràctica permeti consolidar l’aprenentatge. 


Les fitxes d'exercicis es corresponen amb els llibres de pràctica i avaluació?

Sí. Els dos primers números del nom de les fitxes indiquen el curs i el llibre. A continuació, separats per guions, el nom indica: número d’unitat, número de vídeo, tema del vídeo, número de fitxa si hi ha més d’una per al mateix tema. 

Per exemple, la fitxa “6.1_3_1_Multiplicar 1” correspon a 6è curs de Primària, llibre 1, unitat 3, vídeo 1 el títol del qual és Multiplicar, primera fitxa. 


Com utilitzo aquests recursos amb els meus estudiants? 

Els docents han de facilitar als estudiants i les famílies el següent enllaç d’accés als recursos www.jumpmath.es/ca/clases.

Abans de començar a treballar, és important ensenyar-los com accedir, com seleccionar el seu curs i com treballar amb els vídeos i exercicis, en particular com enviar els resultats de les fitxes d’exercicis.
Recomanem organitzar sessions amb un màxim de 5 a 7 alumnes per assegurar que entenen i naveguen de manera autònoma per la plataforma. Així mateix, seria aconsellable desenvolupar una sessió informativa per a les famílies.
És important que els docents indiquin als seus alumnes (o a les famílies en cas dels alumnes de menor edat) els vídeos i les fitxes que han de treballar i en quina ordre per seguir correctament l’itinerari d’aprenentatge.

Puc rebre o consultar els resultats de les fitxes d'exercicis?

Sí, totes dues opcions són possibles. Per a això has de crear un compte a https://www.bookwidgets.com/ i seleccionar les teves preferències. En el lateral esquerre de la teva pàgina principal clica a “Compte” i indica com vols fer el seguiment dels treballs d’estudiants:

  • “Enviar resultats per e-mail a [e-mail amb el qual t’hagis registrat]”: assegura’t que aquesta primera opció estigui seleccionada per autoritzar l’emmagatzematge de les respostes a la plataforma. Si aquesta opció no està activa, els teus estudiants només podran autoevaluarse en pantalla i una vegada finalitzada la fitxa els resultats es perdran.
  • “Enviar resultats per e-mail a [e-mail amb el qual t’hagis registrat]”: selecciona aquesta segona opció si vols rebre els resultats per correu electrònic. Si aquesta opció no està activa només podràs consultar els resultats emmagatzemats a la plataforma (sempre que la primera opció estigui activa).
  •  “Emmagatzema els resultats en aquest web perquè puguis veure, descarregar i analitzar els resultats”: selecciona aquesta opció si vols consultar els resultats a la plataforma. Si aquesta opció no està activa només podràs consultar rebre els resultats per correu electrònic (sempre que la primera opció estigui activa).

Recomanem seleccionar les tres opcions com indica la següent imatge. D’aquesta manera, els teus estudiants podran compartir els seus resultats i tu podràs fer un seguiment tant per e-mail com a la plataforma.

Captura de pantalla 2020 08 31 a las 11.46.54

Què han de fer els meus estudiants per a compartir els seus resultats? 

Indica als teus alumnes l’adreça d’e-mail amb la qual t’hagis registrat a Bookwidgets perquè l’escriguin correctament en “Lliurar” la fitxa. D’aquesta manera, rebràs per correu electrònic i/o podràs consultar a la plataforma les fitxes finalitzades o les fitxes per corregir en cas que continguin preguntes obertes. Si tens més d’un grup classe et recomanem demanar als teus alumnes que l’indiquin juntament amb el seu nom i cognom, per exemple: 6A Montse Puig. Assegura’t de no compartir la mateixa adreça d’e-mail amb un altre docent, perquè tots dos rebreu les fitxes i notes de tots els estudiants. També és important que estableixis dates i horaris límit per als lliuraments.

Com accedeixo als resultats de les fitxes?

Inicia sessió a https://www.bookwidgets.com/ i clica a “Notes i informes” o el seu homòleg en l’idioma que estiguis utilitzant. A l’opció “Treball de l’estudiant” trobaràs llistades les fitxes amb resposta i podràs consultar els resultats individuals.

En entrar a les fitxes podràs veure els resultats:

  • Per pregunta o exercicis. Així pots revisar l’evolució del grup classe. Per exemple, pots veure quins exercicis requereixen més pràctica i quins ja estan dominats per la majoria del grup classe.
  • Per estudiant. Els colors verd o vermell t’orienten sobre els avanços de cada estudiant. Si tots els estudiants tenen el mateix color, tingues en compte que poden no haver entès els exercicis o que hagin compartit els resultats abans d’enviar-los.

De tota manera, et recomanem utilitzar una taula d’Excel per tal de registrar i fer un seguiment de l’activitat i els resultats dels teus alumnes.

Més funcionalitats de la plataforma Bookwidgets:

  • Pots descarregar les fitxes resoltes per a tenir-les com a evidència.
  • Pots ordenar les respostes per data, de la més recent a la més antiga.
  • Pots enviar comentaris a un estudiant. Per a això, selecciona l’opció “Retornar resultats” en el desplegable que es troba a l’esquerra de la pantalla. En seleccionar-la, t’apareixerà una finestra de diàleg per a escriure-li un missatge.
  • Pots modificar el valor d’una resposta que Bookwidget qualifica com a incorrecta si tu la consideres correcta. Només has d’entrar a la fitxa i canviar el valor de la resposta a 1 (en lloc de 0), perquè computi com a correcta en el resultat final de la fitxa.

Bookwidgets és una plataforma gratuïta?


Sí. La versió de prova que necessites per accedir a les funcionalitats que et proposem és gratuïta. Encara que el període de prova caduqui, continues rebent els resultats de les fitxes d’exercicis creades per JUMP Math. Si vols crear les teves pròpies fitxes, has de convertir-te a un compte de pagament. 


Com puc utilitzar els resultats dels exercicis?

Accedir als resultats obtinguts pels estudiants ajuda a avaluar el seu progrés de manera qualitativa i prendre decisions sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Les fitxes poden ser plantejades com a proves d’avaluació i, si els docents les consideren suficients, no és necessari una prova final d’avaluació.


Haig d'avaluar les activitats finals dels vídeos?


Cada docent pot decidir quan i com avaluar-les. És important sol·licitar als alumnes les evidències necessàries que les activitats han estat completades: els exercicis resolts a la llibreta, fotos o vídeos de l’execució del projecte o del producte final, etc.


Els videotutoriales són editables?


Els docents que així ho prefereixin poden locutar els vídeos amb la seva veu i també incloure altres exercicis o activitats que considerin oportuns. Recomanem aquesta opció per als materials d’Educació Infantil, a fi d’aconseguir un tracte més pròxim i familiar a través de la veu del seu docent de referència.
Per a això, JUMP Math pot facilitar les diapositives dels vídeos originals, el format dels quals és Power Point. Si ets docent i vols elaborar els teus propis vídeos, contacta amb la persona de referència de JUMP Math del teu centre educatiu perquè ens el sol·liciti.
Recorda que hauràs de comptar amb una eina o aplicació (per exemple, Loom o Screencastify són gratuïtes) per tal de tornar a gravar els vídeos i generar un enllaç per compartir amb els teus alumnes.

Com puc planificar les meves classes?

En el següent enllaç pots descarregar un document que detalla quines lliçons de la Guia per a Docents es desenvolupen en els vídeos de cada curs: descarregar planificador.

Aquest document s’actualitza a mesura que publiquem nous vídeos, tingues en compte tornar a descarregar-lo.

SOBRE JUMP MATH

Model d’ensenyament-aprenentatge que permet que tots els alumnes adquireixin la base matemàtica suficient perquè es desenvolupin amb confiança davant reptes vitals i professionals. Alhora, ofereix un suport excepcional a la tasca dels propis docents. Si necessites assessorament per a implantar-ho en el teu centre educatiu, posa’t en contacte amb nosaltres.

segueix-nos

facebook500 twitter linkedin youtube-variation instagram

Més informació

Un programa de

logo
promovido cas

Copyright © 2020 Innovaciones Educativas UpSocial